Articles

A STUDY OF REGENERATION AND TRANSFORMATION COMPETENCE OF COTTON VARIETIES OF KAZAKH BREEDING

A.O. Rahimzhanova , Zh.A. Kubash , Y.M. Ramankulov , Sh.A. Manabaeva

CRYOPRESERVATION OF PEAR MERISTEMATIC TISSUES

Т.Т. Turdiyev , S.N. Frolov , G.А. Madiyeva , N.K. Rymkhanova , I.Yu. Kovalchuk

MODIFICATION OF GENOME OF GRAPEVINE VIRUS A

D.A. Gritsenko , N.D. Deryabina , N.N. Galiakparov

DEVELOPMENT OF A PCR PROTOCOL FOR THE DETECTION OF HUMAN ENTEROVIRUSES BASED ON THE ANALYSIS OF THE 5'-NTR REGION AND IT’S USE IN MOLECULAR EPIDEMIOLOGY

D.K. Kamalova , M.A. Kuybagarov , A.B. Abeev , V.B. Shvedyuk , K.O. Balykbaev , L.S. Kiyanbekova , Z.T. Aushakhmetova , A.B. Shevtsov

STUDY OF INFLUENCE OF BIOPREPARATE «MICROFIT» FOR THE CONDITION INTERNAL ORGANS OF LABORATORY RATS

K.D. Zakarya , Z.S Sarmurzina , R.T. Dospaeva , G.N. Bissenova , Z.T. Shulgau , A.E. Gulyaev , T.N. Krivoruchko , B.B. Zhetpisbaev