(1)
Paklonskaya, N.; Amvrosieva, T.; Bogush, Z.; Shilova, Y.; Koltunova, Y. .; Dashkevich, A.; Zapolskaya, V.; Kishkurno, E. PHENOTYPIC AND GENETIC DIVERSITY OF ENTEROVIRUSES IN THE REPUBLIC OF BELARUS, 2003-2022. Eurasian Journal of Applied Biotechnology 2023, 64-76.