[1]
Bulashev , A., Serikova , S. and Eskendirova , S. 2014. ANTI-IDIOTYPIC ANTIBODIES IN DIAGNOSIS OF OPISTHORCHIASIS. Eurasian Journal of Applied Biotechnology. 1 (Mar. 2014).